Podstawy programowania  - laboratorium.

Materiały pomocnicze, zadania, przykłady

Uwagi organizacyjne:

1) Przygotowujemy, uruchamiamy i testujemy programy tzw. "konsolowe" w języku C++

2) Środowisko programistyczne - Falcon 3.3 lub Microsoft Visual Studio

3) W przypadku, gdy zadań nie uda się rozwiązać w czasie sesji w laboratorium, rozwiązania - komplet plików źródłowych (pliki .cpp, i ewentualnie .h), opatrzony imieniem i nazwiskiem autora/autorki proszę przesyłać na mój adres e-mail tadeusz.jeleniewski@pwr.edu.pl jako załącznik do listu. W polu temat lub w treści listu należy umieścić napis [WtoN] w przypadku grup ćwiczących we wtorki nieparzyste lub [WtoP] w przypadku grup ćwiczących we wtorki parzyste. Uwaga - nie pomijać nawiasów kwadratowych !!! Załączników oznaczonych niezgodnie z tą regułą nie będę oceniać !!!

Rozwiązania należy przesyłać najpóźniej do godziny 16.00 dnia poprzedzającego rozpoczęcie następnych zajęć. Zadań przysłanych po tym terminie nie będę oceniać !

Skala ocen:

    poniżej 50% łącznej liczby punktów   2.0 (ndst)

                50% - 59,99%                         3.0 (dst)

                60% - 69,99%                         3.5 (dst+)

                70% - 79,99%                         4.0 (db)

                80% - 89,99%                         4.5 (db+)

                90% - 100%                            5.0 (bdb)

Tematyka zajęć:

Sesja 1  - Wprowadzenie, logowanie do systemu Windows, nawigacja w środowisku Falcon 3.3, prosty program   

                typu "Greetings", działania arytmetyczne itp. - użycie funkcji standardowych (scanf, printf) i predefiniowanych strumieni       

                we/wy  (cin, cout).  

 

Sesja 2  - Proste programy z użyciem instrukcji warunkowych, wyszukiwanie maksimum lub minimum w zbiorze liczbowym, obliczanie  

                średniej arytmetycznej, operacje na łańcuchach znakowych

 

Sesja 3  - Formatowanie tekstu na ekranie monitora (użycie funkcji printf lub manipulatorów w strumieniu cout), przetwarzanie znaków, 

                deklaracja, definicja i użycie funkcji.  Operacje na łańcuchach znaków, użycie operatorów bitowych. 

 

Sesja 4  - Tworzenie i użycie funkcji iteracyjnych i rekurencyjnych, porównanie wydajności 

 

Sesja 5  - Zaawansowane obliczenia, tworzenie i użycie różnych funkcji  

 

Sesja 6  -  Generator pseudolosowy, sortowanie danych numerycznych i tekstowych

 

Sesja 7  -  Przetwarzanie struktur

 


Zadania

 

Sesja 1  wtorek nieparzysty 10.10.2017 godz. 11.15 - 13.00                   Sesja 1 wtorek parzysty 17.10.2017  godz. 11.15 - 13.00

 

                                                                  godz. 13.15 - 15.00                                                                                    godz. 13.15 - 15.00

 

                                                                  godz. 15.15 - 16.55                                                                                    godz. 15.15 - 16.55

 

 

Sesja 2  wtorek nieparzysty 24.10.2017 godz. 11.15 - 13.00                  Sesja 2  wtorek parzysty 31.10.2017 godz. 11.15 - 13.00         

                                                                   

                                                                    godz. 13.15 - 15.00                                                                                 godz. 13.15 - 15.00

 

                                                                    godz. 15.15 - 16.55                                                                                 godz. 15.15 - 16.55

 

 

Sesja 3  wtorek nieparzysty 07.11.2017 godz. 11.15 - 13.00                  Sesja 3  wtorek parzysty 14.11.2017 godz. 11.15 - 13.00

 

                                                                    godz. 13.15 - 15.00                                                                                 godz. 13.15 - 15.00

 

                                                                    godz. 15.15 - 16.55                                                                                 godz. 15.15 - 16.55

 

 

Sesja 4  wtorek nieparzysty 21.11.2017 godz. 11.15 - 13.00  PESEL     Sesja 4  wtorek parzysty 28.11.2017 godz. 11.15 - 13.00

 

                                                                    godz. 13.15 - 15.00                                                                                  godz. 13.15 - 15.00

 

                                                                    godz. 15.15 - 16.55                                                                                  godz. 15.15 - 16.55

 

 

Sesja 5  wtorek nieparzysty 05.12.2017 godz. 11.15 - 13.00                   Sesja 5  wtorek parzysty 12.12.2017 godz. 11.15 - 13.00

 

                                                                    godz. 13.15 - 15.00                                                                                  godz. 13.15 - 15.00

                                                                  

                                                                    godz. 15.15 - 16.55                                                                                  godz. 15.15 - 16.55

 

 

Sesja 6  wtorek nieparzysty 19.12.2017 godz. 11.15 - 13.00                   Sesja 6  wtorek parzysty 9.01.2018   godz. 11.15 - 13.00

 

                                                                    godz. 13.15 - 15.00                                                                                 godz. 13.15 - 15.00

 

                                                                    godz. 15.15 - 16.55                                                                                 godz. 15.15 - 16.55