Podstawy programowania  - laboratorium.

Materiały pomocnicze, zadania, przykłady

Uwagi organizacyjne:

1) Przygotowujemy, uruchamiamy i testujemy programy tzw. "konsolowe" w języku C++

2) Środowisko programistyczne - Falcon 3.3 lub Microsoft Visual Studio

3) Rozwiązania zadań - komplet plików źródłowych (pliki .cpp, .h) składających się na projekt, opatrzony imieniem i nazwiskiem autora/autorki proszę przesyłać na mój adres e-mail tadeusz.jeleniewski@pwr.edu.pl jako załącznik do listu. W polu temat lub w treści listu należy umieścić napis [PonN] w przypadku grup ćwiczących w poniedziałki nieparzyste lub [PonP] w przypadku grup ćwiczących w poniedziałki parzyste.

Rozwiązania należy przesyłać najpóźniej do godziny 18.00 dnia poprzedzającego rozpoczęcie następnych zajęć. Zadań przysłanych po tym terminie nie będę oceniać !

Skala ocen:

    poniżej 50% łącznej liczby punktów   2.0 (ndst)

                50% - 59,99%                         3.0 (dst)

                60% - 69,99%                         3.5 (dst+)

                70% - 79,99%                         4.0 (db)

                80% - 89,99%                         4.5 (db+)

                90% - 100%                            5.0 (bdb)

Tematyka zajęć:

Sesja 1  - Wprowadzenie, logowanie do systemu Windows, nawigacja w środowisku Falcon 3.3, prosty program   

                typu "Greetings", działania arytmetyczne itp. - użycie funkcji standardowych (scanf, printf) i predefiniowanych strumieni       

                we/wy  (cin, cout).  

 

Sesja 2  - Proste programy z użyciem instrukcji warunkowych, wyszukiwanie maksimum lub minimum w zbiorze liczbowym, obliczanie  

                średniej arytmetycznej, operacje na łańcuchach znakowych

 

Sesja 3  - Formatowanie tekstu na ekranie monitora (użycie funkcji printf lub manipulatorów w strumieniu cout), przetwarzanie znaków, 

                deklaracja, definicja i użycie funkcji.  Operacje na łańcuchach znaków, użycie operatorów bitowych. 

 

Sesja 4  - Tworzenie i użycie funkcji iteracyjnych i rekurencyjnych, porównanie wydajności 

 

Sesja 5  - Zaawansowane obliczenia, tworzenie i użycie różnych funkcji  

 

Sesja 6  -  Generator pseudolosowy, sortowanie danych numerycznych i tekstowych

 

Sesja 7  -  Przetwarzanie struktur

 


Sesja 1 - poniedziałek nieparzysty 24 X 2016,     godz. 7.30 - 9.00                                    Sesja 1 - poniedziałek parzysty 14 XI 2016, godz. 7.30 - 9.00 

 

                                                                                        godz. 11.15 - 13.00                                                                                                               godz. 11.15 - 13.00

 

                                                                                        godz. 13.15 - 15.00                                                                                                               godz. 13.15 - 15.00

 

 

Sesja 2 - poniedziałek nieparzysty 7 XI 2016,      godz. 7.30 - 9.00                                    Sesja 2 - poniedziałek parzysty 28 XI 2016, godz. 7.30 - 9.00 

 

                                                                                        godz. 11.15 - 13.00                                                                                                               godz. 11.15 - 13.00

 

                                                                                        godz. 13.15 - 15.00                                                                                                               godz. 13.15 - 15.00

 

Sesja 3 - poniedziałek nieparzysty 21 XI 2016,   godz. 7.30 - 9.00                                   

                                                                                                                                                           Sesja 3 - poniedziałek parzysty 12 XII 2016, godz. 7.30 - 9.00 

                                                                                       godz. 11.15 - 13.00

                                                                                                                                                                                                                                            godz. 11.15 - 13.00                                                                                                                

                                                                                       godz. 13.15 - 15.00

                                                                                                                                                                                                                                            godz. 13.15 - 15.00

 

Sesja 4 - poniedziałek nieparzysty 5 XII 2016,    godz. 7.30 - 9.00                                    Sesja 4 - poniedziałek parzysty 9 I 2017,       godz. 7.30 - 9.00

 

                                                                                        godz. 11.15 - 13.00   PESEL                                                                                                  godz. 11.15 - 13.00 

 

                                                                                        godz. 13.15 - 15.00                                                                                                                 godz. 13.15 - 15.00

 

Sesja 5 - poniedziałek nieparzysty 19 XII 2017,    godz. 7.30 - 9.00                                  Sesja 5 - poniedziałek parzysty 23 I 2017,       godz. 7.30 - 9.00

 

                                                                                        godz. 11.15 - 13.00                                                                                                                  godz. 11.15 - 13.00

                                                                                           

                                                                                        godz. 13.15 - 15.00                                                                                                                  godz. 13.15 - 15.00

 

                         

Sesja 6 - poniedziałek nieparzysty 16 I 2016,     godz. 7.30 - 9.00 

 

                                                                                        godz. 11.15 - 13.00  

                                                                                           

                                                                                        godz. 13.15 - 15.00

 

 

 

Uwaga ! W dniu 19 XII 2016 r. zajęcia laboratoryjne z "Podstaw programowania"

o godz. 11.15 - 13.00 i 13.15 - 15.00 nie odbędą się z powodu pilnego wyjazdu służbowego

prowadzącego.

Proszę o przysyłanie rozwiązanych zadań serii 4 do godz. 18.00 dnia 18 XII 2016.

Rozwiązane zadania serii 5 proszę przysyłać do godz. 18.00 dnia 15 I 2017r.